Περί λιμένος Καλύμνου-Του Κωνσταντίνου Γ. Κάτρη*

2600

Από τον Κωνσταντίνο Γ.Κάτρη Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΕΜΠ, λάβαμε επιστολή με κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς του αναφορικά με το σημαντικότατο για το νησί μας έργο που αφορά το λιμάνι Καλύμνου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αισθάνεται την υποχρέωση να θέσει κάποιες σκέψεις και προβληματισμούς.
Για τον σκοπό αυτό, μας επισυνάπτει δύο αρχεία.
Στο πρώτο γίνεται σύγκριση (πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) μεταξύ της πρότασης του ΔΛΤ Καλύμνου που έχει προκριθεί προς εκτέλεση και μίας εναλλακτικής πρότασης για κατασκευή νέας αποβάθρας στην περιοχή των παλαιών σφαγείων.

Στο δεύτερο συνημμένο, θα βρείτε σχέδια που περιγράφουν τις δύο
προτάσεις (επίσημη πρόταση ΔΛΤ Καλύμνου VS εναλλακτική στα σφαγεία).
Όπως καταλήγει στο εισαγωγικό του σημείωμα νομίζει, ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και παρά το προχωρημένο των διαδικασιών, επιβάλλεται μία δεύτερη ματιά έστω την ύστατη στιγμή.

Παραθέτουμε παρακάτω τις θέσεις και προτάσεις του:

Περί λιμένα Καλύμνου

*Κάτρης Γ. Κωνσταντίνος
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ


Το λιμάνι της Καλύμνου κατασκευάσθηκε πρωτίστως ως καταφύγιο
αλιευτικών σκαφών. Για την εκ των υστέρων εξυπηρέτηση των
επιβατικών πλοίων έγιναν ήδη δύο αποτυχημένες απόπειρες
βελτίωσης. Σήμερα η δημοτική αρχή επεξεργάζεται την τρίτη … και
“φαρμακερή” (από άποψη κόστους και ωφελιμότητας) βελτίωση.
Με αφορμή αυτήν ακριβώς την επιχειρούμενη νέα απόπειρα βελτίωσης
του λιμένα Καλύμνου, θέλω να διατυπώσω την προσωπική μου
άποψη.

Η νέα μελέτη που έχει προκριθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του
δήμου Καλυμνίων, και βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτυπώνεται στο σχέδιο
που επισυνάπτεται.
Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τριών ανεξάρτητων αποβαθρών.
Μία εξωτερική, μήκους 90 μέτρων και πλάτους 10,5 μέτρων, για την
πρόσδεση των επιβατικών πλοίων και δύο εσωτερικές του λιμένα για την
διαπλάτυνση του χώρου κίνησης των οχημάτων και την κατασκευή
τέντας για την προστασία των επιβατών από την βροχή και τον ήλιο. Οι
εσωτερικές αποβάθρες έχουν μήκος 107 μέτρα και πλάτος 31,5 μέτρα η
μία και η άλλη έχει μήκος 103 μέτρα και πλάτος 20 μέτρα. Επίσης
προβλέπεται διαπλάτυνση του δρόμου πρόσβασης στην αποβάθρα
κατά 2,5 μέτρα εξωτερικά του λιμανιού. Ακόμα προβλέπει την
αποκατάσταση του προστατευτικού τοιχίου στη θέση όπου σήμερα
προσδένουν τα πλοία. Επομένως η νέα μελέτη απαξιώνει πλήρως όλα
τα βελτιωτικά έργα που έγιναν μέχρι τώρα, αναγνωρίζοντας την
αποτυχία και την απαξίωση όλων των προηγούμενων, που στοίχισαν
κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η εναλλακτική μου πρόταση αποτυπώνεται στο δεύτερο
επισυναπτόμενο σχέδιο και προβλέπει τα εξής:

Την διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης του λιμανιού, ως έχει
σήμερα, και την κατασκευή νέας αποβάθρας στη θέση μετά τα παλαιά
σφαγεία Καλύμνου, παράλληλα με την ακτή και κατεύθυνση προς την
πλευρά της Γέφυρας. Το μήκος της αποβάθρας προτείνεται τουλάχιστον
200 μέτρα και το πλάτος 40 έως 50 μέτρα, ώστε να προκύπτει βάθος
στο μέτωπο της αποβάθρας μεγαλύτερο των 12 μέτρων. Η πρόσβαση στην αποβάθρα θα γίνεται από τον υφιστάμενο δρόμο των παλαιών
σφαγείων, τα οποία με μία ανακαίνιση θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν πρόσκαιρα σαν χώρος αναμονής των επιβατών.

Συγκρίνοντας τις δύο προτάσεις προκύπτουν τα παρακάτω:

Α) Πρόταση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πλεονεκτήματα:

 • Δημιουργία πλατείας ελιγμών και στάθμευσης των διακινούμενων
  οχημάτων.
 • Ευνοϊκότερη θέση για την πρόσδεση των επιβατικών πλοίων,
  λόγω αλλαγής του προσανατολισμού της προβλήτας
  πρόσδεσης.
  Μειονεκτήματα:
 • Καταργείται η υφιστάμενη θέση πρόσδεσης των πλοίων και
  επομένως απαξιώνονται πλήρως όλα τα βελτιωτικά έργα που
  έγιναν μέχρι τώρα. Αναγνωρίζεται δηλαδή ότι η αρχική επιλογή για
  την κατασκευή των έργων πρόσδεσης των πλοίων ήταν
  εσφαλμένη.
 • Μειώνεται ο εσωτερικός χώρος ελιγμών του λιμανιού κατά 31,5
  μέτρα, λόγω της προβλεπόμενης κατασκευής των δύο
  εσωτερικών αποβαθρών.
 • Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η κατασκευή
  κρηπιδωμάτων στην θάλασσα υπερβολικά μεγάλου μήκους, περί
  τα 400 μέτρα, και επομένως δυσανάλογα μεγάλου κόστους για
  την προσδοκώμενη ωφελιμότητα του έργου.
 • Δεν βελτιώνεται η δυναμική του λιμανιού, καθότι δεν αυξάνεται ο
  αριθμός, το είδος και το μέγεθος των πλοίων που μπορούν
  ταυτόχρονα να εξυπηρετούνται.
 • Αποκλείεται δια παντός η δυνατότητα πλαγιοδέτησης μεγάλων
  πλοίων, και ειδικότερα κρουαζιερόπλοιων, από την έλευση των
  οποίων προσβλέπεται οικονομική ανάπτυξη της Καλύμνου.
 • Απεμπολείται διά παντός η ευκαιρία η Κάλυμνος να αποκτήσει
  σύγχρονο λιμάνι , εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του
  ναυτιλιακού κλάδου και της τουριστικής βιομηχανίας, που είναι
  απαραίτητο για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου.


Β) Εναλλακτική πρόταση στα παλαιά σφαγεία
Πλεονεκτήματα:

 • Απαιτείται μικρότερο μήκος κρηπιδωμάτων στη θάλασσα,
  επομένως πολύ μικρότερο κόστος κατασκευής.
 • Δίνεται η δυνατότητα πλαγιοδέτησης κρουαζιερόπλοιων μήκους
  μεγαλύτερου των 200 μέτρων. Ταυτόχρονα μπορούν να
  εξυπηρετούνται και όλα τα υπόλοιπα επιβατικά και εμπορικά πλοία στο υφιστάμενο λιμάνι, χωρίς την ανάγκη αποχώρησης του
  κρουαζιερόπλοιου.
 • Διατηρείται το υφιστάμενο λιμάνι με δυνατότητα εξυπηρέτησης
  των εμπορικών και αλιευτικών πλοίων και εκτάκτως και των
  επιβατικών πλοίων.
 • Υπάρχει η δυνατότητα πρόσκαιρης εξυπηρέτησης του επιβατικού
  κοινού από τα παλαιά σφαγεία μετά από ανακαίνιση τους.
 • Λόγω του επικλινούς εδάφους που δημιουργεί η γειτνίαση με το
  βουνό και τον διερχόμενο δρόμο προς τα Θέρμα, υπάρχει η
  δυνατότητα κατασκευής στο μέλλον πολυώροφου κτιρίου με
  πολλαπλές χρήσεις
  (π.χ. αίθουσα αναμονής επιβατών στο
  ισόγειο, εμπορικό κέντρο με προβολή τοπικών και λοιπών
  προϊόντων στον όροφο και πιθανώς καφετέριας ή άλλου χώρου
  αναψυχής ή εστίασης σε τρίτο όροφο, με πρόσβαση και από τον
  δρόμο προς Θέρμα).
 • Υπάρχει ήδη εύκολη πρόσβαση από τον δρόμο των παλαιών
  σφαγείων.
 • Δημιουργείται μεγάλη αποβάθρα για τους ελιγμούς και την
  προσωρινή στάθμευση μεγάλων οχημάτων που ταξιδεύουν
  .
  Μειονεκτήματα:
  Απαιτείται η σύνταξη νέων μελετών. Σημαίνει δηλαδή ίσως μεγαλύτερη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου.
 • Δυσκολία να πεισθούν οι αρμόδιοι φορείς να ασχοληθούν με την
  αξιολόγηση της πρότασης και ακόμα δυσκολότερο να δεχθούν ότι
  υπάρχει πρόταση καλύτερη από αυτήν που εκείνοι έχουν προκρίνει.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η σύγκριση των δύο προτάσεων προφανώς δεν αφήνει καμία
αμφιβολία ότι η εναλλακτική για την κατασκευή νέας αποβάθρας στα
παλαιά σφαγεία Καλύμνου υπερτερεί κατά κράτος από την πρόταση
που προωθεί για υλοποίηση το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου.
Η εναλλακτική πρόταση λύνει οριστικά το θέμα του λιμανιού τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια.

Αντίθετα, η υλοποίηση των σχεδίων του Λιμενικού Ταμείου, που δεν
ικανοποιεί κατ ́ ελάχιστον τις προσδοκίες του Καλυμνιακού
επιχειρηματικού και όχι μόνο κόσμου, θα μας ξαναβάλει αμέσως στην
διαδικασία επίλυσης του προβλήματος που λέγεται λιμάνι, όπως έχει
επιδείξει η μέχρι τώρα εμπειρία.

Ας σκεφθούμε πόσα αναπτυξιακά έργα της Καλύμνου απέτυχαν
παταγωδώς από καθαρή προχειρότητα και πιθανόν ανικανότητα των
αρμόδιων αρχών που τα χειρίσθηκαν.
Επιγραμματικά αναφέρω μερικά έργα, για τα οποία σπαταλήθηκαν
αρκετά εκατομμύρια, χωρίς να προσδώσουν στην Κάλυμνο την
αναμενόμενη ανάπτυξη:

 • Την αποχέτευση των τουριστικών περιοχών, δεν ολοκληρώθηκε και
  δεν λειτούργησε ποτέ.
 • Την λιμνοδεξαμενή στο Βαθύ, που δεν βάζει σταγόνα νερό, παρά τα
  όσα βελτιωτικά έργα έχουν ακολουθήσει την κατασκευή της.
 • Την μαρίνα στο λιμάνι, που τώρα οι πλωτήρες της λιάζονται,
  έχοντας ήδη καταστραφεί, στο χώρο των παλαιών σφαγείων και της
  παλαιάς χωματερής της Καλύμνου.
 • Τον ΧΥΤΑ στα Γιαννοχώραφα, που η διαμάχη των δημοτικών αρχών
  οδήγησε στην οριστική διακοπή του έργου με απώλεια περίπου ενός
  εκατομμυρίου ευρώ.
 • Το καταδυτικό πάρκο των Αργινωντών, όπου κατασκευάσθηκαν
  μόνο οι κτιριακές εγκαταστάσεις στη στεριά και έκτοτε αφέθηκαν στη
  φθορά του χρόνου.
  Ας μην επιτρέψουμε και το λιμάνι της Καλύμνου να έχει την τύχη των
  έργων αυτών.