Προμήθεια ειδών ιατρικού εξοπλισμού για τα Ιατρεία Βαθύ και Ψερίμου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

297

Υπογράφηκε χθες Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γ.Χατζημάρκο σύμβαση με  εταιρεία , προκειμένου να προμηθεύσει ιατρικό εξοπλισμό για τις ανάγκες των Ιατρείων Βαθύ Καλύμνου και Ψερίμου

Ο ιατρικός εξοπλισμός που θα δοθεί στα δύο Ιατρεία είναι:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός