Πρόσληψη 5 νοσηλευτριών ως επικουρικού προσωπικού, στο Νοσοκομείο Καλύμνου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δώδεκα(12) μηνών.

1320

Στην πρόσληψη 5 νοσηλευτριών ως επικουρικού προσωπικού, του κλάδου ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο Γ.Ν-ΚΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  προχώρησε η  Διοίκηση 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η πρόσληψη για χρονικό διάστημα δώδεκα(12) μήνες:

1.ΖΑΓΚΑΝΙΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ,

2.ΚΩΣΤΑ ΑΝΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ,

3. ΡΟΥΣΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του ΓΑΒΡΙΗΛ,

4.ΜΠΑΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΟΥ

5.ΤΙΑΚΟΥΔΗ ΒΕΡΓΩ= του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ,

Υπογραφή σύμβασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση στις ενδιαφερόμενες.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός