Γ.Κασσάρας: Δυσλειτουργία στη Διοίκηση του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

413

Ο Καλύμνιος πρώην βουλευτής Γιώργος Κασσάρας με ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα fb αναφέρεται στη δυσλειτουργία στη Διοίκηση του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ λόγω της παράλληλης άσκησης καθηκόντων από το Διοικητή της Λέρου. Επίσης κάνει αναφορά και σε επιστολή του ΙΣΕΚ που μιλά για ψαλιδισμένες αρμοδιότητες

Παραθέτουμε την ανάρτηση του Γ.Κασσάρα:

ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Απίστευτο και όμως αληθινό…Το γράφει ο Ιατρικός Σύλλογος Καλύμνου! Αντί, μετά την παραίτηση του Διοικητή του νοσοκομείου Καλύμνου, να διοριστεί νέος διοικητής, ανατέθηκε η διοίκησή του στον Διοικητή του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, με παράλληλη άσκηση καθηκόντων. Δηλαδή δύο νησιά στο βαθύ κόκκινο, με ένα Διοικητή στα νοσοκομεία τους ! Λέτε και μιλάμε για … Κολιάτσου – Παγκράτι !

Σαν να μην έφτανε αυτό όμως, όπως αναφέρει ο Ι.Σ.Ε.Κ., ο με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Διοικητής του Νοσοκομείου Καλύμνου, είναι χωρίς αρμοδιότητες… Ούτε μπορεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου !

Το ίδιο μάλιστα ισχύει και για τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, που νόμιμα τον αναπληρώνει , όταν αυτός απουσιάζει στη Λέρο…

Αυτά τα κατορθώματα, μόνο ένα Υπουργείο Υγείας Νεοφιλελεύθερου Επιτελικού Κράτους, τα μπορεί ..

Η Επιστολή του ΙΣΕΚ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός