Διαμαρτυρία Αλιέων: Άδικος και σκανδαλώδης αποκλεισμός του 95% των παράκτιων αλιέων από την Ευρωπαϊκή ενίσχυση μέσω του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ

573

Η ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με επσιτολή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό μιλά για “Άδικο και σκανδαλώδη αποκλεισμό του 95% των παράκτιων αλιέων από την Ευρωπαϊκή ενίσχυση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ”.

Παραθέτουμε την επιστολή:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός