Εγκρίθηκαν οι μελέτες και δημοπρατούνται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δύο έργα βελτίωσης οδικού δικτύου στην επαρχιακή οδό Πόθια-Βαθύ και Αργινώντα -Σκάλια.

486

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι μελέτες δύο έργων βελτίωσης οδικού επαρχιακού δικτύου στην Κάλυμνο.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι μελέτες και οι όροι  δημοπράτησης των έργων

1. «Βελτίωση ασφαλείας τμήματος επαρχιακής οδού Πόθια – Βαθύ ν. Καλύμνου», προϋπολογισμού : 74.350,00 ευρώ με το ΦΠΑ 24%

2.«Άρση καταπτώσεων και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Αργινώντα – Σκαλιά νήσου Καλύμνου», προϋπολογισμού: 74.390,01 ευρώ με το ΦΠΑ 24%

Επίσης εξουσιοδοτήθηκε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου για την δημοπράτηση των έργων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός