Ενημέρωση από τον Ι.Σ.Ε.Κ. του νέου Διοικητή του νοσοκομείου Καλύμνου

414

Ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου (Ι.Σ.Ε.Κ.) του νέου Διοικητή του νοσοκομείου Καλύμνου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός