Ερώτηση στη Βουλή για την περισυλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Κάλυμνο.

402

Κατατέτηθηκε στην Ελληνική Βουλή από την “Ελληνική Λύση” και τον πρόεδρο της Κ.Βελόπουλο ερώτηση με θέμα «Παράνομες “επιδρομές”, στην Κάλυμνο για την περισυλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών».

Την παραθέτουμε παρακάτω:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός