Ζητείται καμαριέρα για το ξενοδοχείο Pserimos Villas

716

Αναζήτηση προσωπικού από Halikos Ioannis SA για την θέση καμαριέρας για το ξενοδοχείο Pserimos Villas για την καλοκαιρινή περίοδο 2021  . 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 22430-59905 

email : halikossa@gmail.com   
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός