Η δραστηριοποίηση του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη για την αδειοδότηση του έργου: “Αποχέτευση Ομβρίων Σκάλας Πάτμου”.

158

Με το ενδιαφέρον του Βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλη Α. Υψηλάντη, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την αδειοδότηση και εκτέλεση του έργου « Αποχέτευση Ομβρίων Σκάλας Πάτμου ».
Για το σκοπό αυτό ο Βουλευτής είχε συνεργασία και με το Δήμαρχο της Πάτμου Ελευθέριο Πέντε.

Για το ίδιο έργο απάντησε και το Υπουργείο Οικονομικών, σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Α. Υψηλάντη, Βουλευτή Δωδεκανήσου.
Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών είναι:.
« Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4057/10-2-2021 Ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος – Νικόλαος Υψηλάντης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσων, υπεβλήθη το με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 6081/23-01-2020 αίτημα παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού και παραλίας, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση Ομβρίων Σκάλας Πάτμου» βάσει των διατάξεων του αρ. 14 του ν.2971/01, κατ΄ εφαρμογή των οποίων ολοκληρώθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία και ο πλήρης φάκελος
με εισηγητική έκθεση απεστάλη στο Τμήμα Β’ της Διεύθυνσης Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Ο φάκελος διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικό έλεγχο.
Ο τεχνικός έλεγχος ολοκληρώθηκε και την 1/3/2021 με το υπ’ αρ. 24139 ΕΞ 2021/26-2-2021 έγγραφο ο φάκελος του έργου επεστράφη στη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, για την περαιτέρω συνέχιση της διαδικασίας αδειοδότησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που κηρυχθεί μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή ετοιμότητας πολιτικής προστασίας, επιτρέπεται η εκτέλεση έργων σε χώρο αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 Α του ν. 2971/2001 (Α΄285), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4607/2019 (Α΄65).»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ OIKONOMIΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ