Η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ»ζητά χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος για τη μονάδα της στη Λέρο.

421

Η εταιρεία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ» στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης της στην Λέρο, επιθυμεί να προσλάβει χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος για τις μονάδες πάχυνσης και για το συσκευαστήριο νωπών ιχθύων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία μας στο 2247028171, 6972405794  ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  n.schortsianitis@avramar.eu
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός