Η Παράταξη “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” για τη στελέχωση της Τοπικής Ομάδας Υγείας η ίδρυση της οποίας ήταν δική της πρωτοβουλία

432

Η Δημοτική Παράταξη “ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ” του Γιάννη Γαλουζή με δελτίου τύπου αναφέρεται στη προκήρυξη για τη στελέχωση της Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Καλύμνου η ίδρυση της οποίας ήταν δική της πρωτοβουλία,

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία της Δημαρχίας Γαλουζή ,η οποία, όταν ήλθε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (07 Απριλίου 2017- ΑΔΑ:667ΤΩΕΞ-Ρ92) , υπερψηφίστηκε μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Σύσσωμες οι αντιπολιτεύσεις καταψήφισαν την καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία ,η οποία σε καιρούς χαλεπούς όχι μόνο δημιουργεί δώδεκα (12) θέσεις εργασίας ,αλλά ενισχύεται η παροχή υγείας σε καιρούς πανδημίας.

Επίσης για το χώρο όπου θα εγκατασταθεί σημειώνει:Να θυμίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις για το Τ.ΟΜ.Υ στην Κάλυμνο έχουν ετοιμαστεί και διαμορφωθεί από την προηγούμενη Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή σε χώρους του Ανοιχτού Θεάτρου της Χώρας. Κλιμάκιο τεχνικών και μηχανικών του Υπουργείου Υγείας ήλθε στην Κάλυμνο και συνοδευόμενο από τον τότε Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή πραγματοποίησε αυτοψία του χώρου, στις εγκαταστάσεις του ανοιχτού θεάτρου Χώρας όπου πρόκειται να στεγαστεί η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας)

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο τύπου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΝΕΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ»
Κάλυμνος ,26.03.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες του υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας για την πρόσληψη 1.935 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.). Για πρώτη φορά η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εντάσσεται σε δημόσιες δομές.

Ειδικότερα για την Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Καλύμνου προκηρύσσονται 12 θέσεις που αφορούν σε Ιατρούς ,Νοσηλευτές ,Επισκέπτες Υγείας ,Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διοικητικό Προσωπικό.

Αξίζει να αναφερθεί πως πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία της Δημαρχίας Γαλουζή ,η οποία, όταν ήλθε ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο (07 Απριλίου 2017- ΑΔΑ:667ΤΩΕΞ-Ρ92) , υπερψηφίστηκε μόνο από τη Δημοτική Αρχή. Σύσσωμες οι αντιπολιτεύσεις καταψήφισαν την καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία ,η οποία σε καιρούς χαλεπούς όχι μόνο δημιουργεί δώδεκα (12) θέσεις εργασίας ,αλλά ενισχύεται η παροχή υγείας σε καιρούς πανδημίας.

Να θυμίσουμε ότι οι εγκαταστάσεις για το Τ.ΟΜ.Υ στην Κάλυμνο έχουν ετοιμαστεί και διαμορφωθεί από την προηγούμενη Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή σε χώρους του Ανοιχτού Θεάτρου της Χώρας. Κλιμάκιο τεχνικών και μηχανικών του Υπουργείου Υγείας ήλθε στην Κάλυμνο και συνοδευόμενο από τον τότε Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Γαλουζή πραγματοποίησε αυτοψία του χώρου, στις εγκαταστάσεις του ανοιχτού θεάτρου Χώρας όπου πρόκειται να στεγαστεί η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας).