Ο Ιατρικός σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου ευχαριστεί τον ΙΣΑ για τη δωρεάν δύο καινούργιων εξωτερικών απινιδωτών για τα Ιατρεία Βαθύ και Ψερίμου

180

Ο Ιατρικός σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου ευχαριστεί με επιστολή του τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών  για τη δωρεάν δύο καινούργιων εξωτερικών αυτόματων απινιδωτών για τα Ιατρεία Βαθύ και Ψερίμου

Παραθέτουμε την επιστολή:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός