Προσλήψεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε βάθος τετραετίας – 4 θέσεις για Επαρχείο Καλύμνου.

1112

Αναρτήθηκε στην πλατφόρμα της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ» η ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την κατάρτιση του σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα έτη 2022-2025

Το σχέδιο που καταρτίστηκε περιλαμβάνει την πρόσληψη συνολικά 46 ατόμων για τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. Για το 2022 θα προσληφθούν 13 άτομα, για το 2023 θα προσληφθούν 5 άτομα, για το 2024 θα προσληφθούν 18 άτομα και για το 2025 θα προσληφθούν 10 άτομα

Ειδικότερα για το Επαρχείο Καλύμνου θα γίνουν 4 προσλήψεις όπως παρακάτω 

2022

ΠΕ Ιχθυολόγος 1 θέση για το Τμήμα Αλιείας

2023

ΠΕ Κτηνίατρος 1 θέση Τμήμα Κτηνιατρικής.

2025

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 θέση για το Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΠΕ ΕΔΥ 1 Θέση Τμήμα Δημόσιας Υγείας
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός