Προσωρινή διακοπή ρεύματος αύριο Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 σε ΧΩΡΑ-ΔΑΜΟ-ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ-ΜΑΣΟΥΡΙ-ΤΕΛΕΝΔΟ ΑΡΜΕΟ-ΚΑΣΤΕΛΙ.

718

Προσωρινή διακοπή ρεύματος αύριο Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021  σε ΧΩΡΑ-ΔΑΜΟ-ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ-ΜΑΣΟΥΡΙ-ΤΕΛΕΝΔΟ ΑΡΜΕΟ-ΚΑΣΤΕΛΙ, από τις 8.00-11.00 το πρωί

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός