Σε τροχιά δημοπράτησης 9 μονάδες απορριμμάτων στο Ν.Αιγαίο (Ρόδος-Λέρος- Κάρπαθος)

255

Με γρήγορα βήματα προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προς τη δημοπράτηση μίας σειράς μονάδων επεξεργασίας στερεών (ΜΕΑ) και βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) συνολικού προϋπολογισμού 84,2 εκατομμυρίων ευρώ με πρωτοπόρο τη μονάδα στη Ρόδο από ένα σύνολο 9 έργων

Σύντομα η δημοπράτηση του ΣΔΙΤ Απορριμμάτων στη Ρόδο

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια ανακοίνωσε πρόσφατα πως έχει υποβάλει στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ την πρότασή της για τη μονάδα απορριμμάτων στη Ρόδο, ο διαγωνισμός για την οποία αναμένεται, σύμφωνα με πηγές του ypodomes.com, να “βγει στον αέρα” από τα μέσα του επόμενου μήνα.

Αναθέτουσα αρχή είναι ο νεοσυσταθείς ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος συγκροτήθηκε από τον Ιούνιο του 2019 με το νόμο 4685/2019 (Άρθρο 93) και το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί κατά 40% με ιδιωτικά κεφάλαια και κατά 60% με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ. Επομένως, μιλάμε για μία ακόμα δημοπράτηση express, σαν και αυτές που προωθεί το ΥΠΕΝ από τα τέλη του καλοκαιριού του 2020 όπως προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ή ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ σημαίνει πως πρέπει να δημοπρατηθεί άμεσα για να μη χαθεί το παράθυρο του ν+3 της προγραμματικής περιόδου, στην οποία θα ενταχθεί. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 37.2 εκατομμύρια ευρώ (τιμή με ΦΠΑ, 30 εκατ. ευρώ τιμή χωρίς ΦΠΑ).

Το φυσικό αντικείμενο του έργου

Αναλυτικότερα το έργο αφορά στην υλοποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Σ.Δ.Α.) της Νήσου Ρόδου το οποίο περιλαμβάνει:

1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) της βόρειας Ρόδου η οποία αποτελείται από τα εξής τμήματα:
• Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Βόρειας Ρόδου(δημιουργία λεκάνης χωρητικότητας 820.000 m3 και διάρκειας ζωής τα 20 έτη).
• Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και Ιλύος (Μ.Ε.Α.).
• Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών.

2. Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων:
• Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Δυτική Ρόδο.
• Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στη Νότια Ρόδο με πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποδομήσιμων.

3. Εκσυγχρονισμό και λειτουργία του Κ.Δ.Α.Υ. Ρόδου

4. Μονάδα επεξεργασίας / κομποστοποίησης της Ιλύος που προέρχεται από την Ε.Ε.Λ. της πόλης της Ρόδου.

Με την υλοποίηση του έργου στο σύνολό του, δίνεται έμφαση στην προώθηση των επιδιώξεων της περιβαλλοντικής πολιτικής και της αειφόρου ανάπτυξης (περιβαλλοντική προστασία, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, ανάκτηση υλικών / ενέργειας κλπ).

Η διάρκεια της Σύμπραξης θα καλύψει το χρονικό διάστημα της κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας κατά το μέγιστο για τριάντα (30) χρόνια.

Το ΣΔΙΤ της Σαντορίνης και τα υπόλοιπα έργα διαχείρισης απορριμμάτων

Η μονάδα απορριμμάτων στη Ρόδο δεν αποτελεί, ωστόσο, το μοναδικό έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια, καθώς μπορούμε να κάνουμε λόγο συνολικά για επιπλέον 8 έργα μεγάλου βεληνεκούς (εκ των οποίων τα 6 αφορούν ΜΕΑ ή ΜΕΒΑ) με σημαντικότερο αυτό της Σαντορίνης προϋπολογισμού 18.6 εκατ. Ευρώ (τιμή με ΦΠΑ, 15 εκατ. Ευρώ τιμή χωρίς ΦΠΑ), το οποίο θα δημοπρατηθεί μέσω του εργαλείου των ΣΔΙΤ προς τα τέλη του έτους, καθώς δεν έχει ακόμα υποβληθεί η σχετική πρόταση στη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα έργα, τα πιο “ώριμα” προς δημοπράτηση είναι αυτά της Κάρπαθου και της Λέρου με ημερομηνία δημοπράτησης εντός του Απριλίου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ τα υπόλοιπα αναμένεται να έχουν δημοπρατηθεί έως τα τέλη του έτους. Πιο συγκεκριμένα τα κάτωθι έργα συνολικού προϋπολογισμού 32 εκατ. ευρώ θα δημοπρατηθούν με τη μορφή δημόσιου διαγωνισμού και έχουν ενταχθεί ή τελούν υπό ένταξη στο ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ:

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου, προϋπολογισμού 3.075.480,18 €

Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.036.566,55 €

Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Μήλου, προϋπολογισμού 2.162.769,72 €

Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, προϋπολογισμού 5.409.188,49 €

Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) και κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤΥ Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, προϋπολογισμού 4.926.136,50 €

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης (ΜΕΒΑ) Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 5.448.523,33 €

Χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Δήμου Άνδρου, προϋπολογισμού 9.809.451,52 €

ΠΗΓΗ: ypodomes.com
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός