Στην Κάλυμνο ο Διοικητής της 2η ΥΠΕ Χρήστος Ροϊλός μαζί με το νέο Διοικητή του Νοσοκομείου Βασίλη Στασινόπουλο.

340

Την Κάλυμνο επισκέπτεται σήμερα Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021  ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (2η ΥΠΕ) Χρήστος Ροϊλός. Μαζί και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λέρου Βασίλης Στασινόπουλος στον οποίο ανατέθηκε η προσωρινή παράλληλη άσκηση καθηκόντων ως Διοικητή του Νοσκομείου Καλύμνου.

Αναλυτικό ρεπορτάζ σε επόμενη ανάρτηση μας,
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός