Φωτογραφίες αναγνώστη μας από τις ομορφιές της Καλύμνου.

309

Παραθέτουμε όμορφες κι εντυπωσιακές  φωτογραφίες που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Αλευροφάς από Καντούνι, Αγία Κυριακή Πλατύ Γιαλό.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός