Μετά τον Ιούνιο η τελική απόφαση για την αντικατάσταση του «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ».

276

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ αποφάσισε την εκκίνηση των διαδικασιών για την απόκτηση νέου πλοίου σε αντικατάσταση του “ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ”.

Δόθηκε  εντολή στον τεχνικό σύμβουλο της εταιρείας να διερευνήσει τις δυνατότητες που υπάρχουν, ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα και πριν την τακτική Γενική Συνέλευση να υπάρχουν ολοκληρωμένες προτάσεις για να ληφθεί σχετική απόφαση.

Πρακτικά αυτό σημαίνει και με δεδομένο ότι οι ετήσιες τακτικές Γενικές συνελεύσεις της ΑΝΕΚ πραγματοποιούνται συνήθως τον Ιούνιο, η όποια απόφαση θα ληφθεί μετά 3-4 μήνες.

Παραθέτουμε αυτούσιο το δτ της ΑΝΕΚ

.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός