Οι ευχές για το ΠΑΣΧΑ από την Παράταξη του Ι.Μαστροκούκου

129

Οι ευχές για το ΠΑΣΧΑ από την Παράταξη “ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” του Ι.Μαστροκούκου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός