Παρατείνεται η θητεία του ΔΣ Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

111

Παρατείνεται η θητεία του ΔΣ Κυνηγετικού Συλλόγου Καλύμνου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός