Το Αναγνωστήριο «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» ευχαριστεί τον Μιχαήλ Α. Ψαρομπά για την χορηγία της έκδοσης «Η Κάλυμνος στην Επανάσταση του 1821».

429

Το Αναγνωστήριο «ΑΙ ΜΟΥΣΑΙ» ευχαριστεί τον Μιχαήλ Α. Ψαρομπά για την χορηγία της έκδοσης «Η Κάλυμνος στην Επανάσταση του 1821».

Παραθέτουμε το σχετικό δελτίο τύπου:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός