Ψήφισμα ΑΝΕΜ για το θάνατο του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Νικολάου Ζερβού.

372

Ψήφισμα ΑΝΕΜ για το θάνατο του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Νικολάου Ζερβού.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός