Ψήφισμα ΑΝΕΜ για το θάνατο του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Νικολάου Ζερβού.

381

Ψήφισμα ΑΝΕΜ για το θάνατο του Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας Νικολάου Ζερβού.