Αναρτήθηκε στο Δήμο Καλυμνίων ο κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το 2020 στο πλαίσιο κατάρτισης του Μητρώου αρρένων.

1229

Αναρτήθηκε στο Δήμο Καλυμνίων ο κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το 2020 στο πλαίσιο κατάρτισης του Μητρώου αρρένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορύν να λάβουν γνώση και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις για το περιεχόμενο του μέχρι 21 Ιουνίου 2021.