Εταιρεία καθαρισμού ζητά άτομο για πρωινή απασχόληση στο κέντρο της Καλύμνου.

615


Εταιρεία καθαρισμού ζητά άτομο για πρωινή απασχόληση στο κέντρο της  Καλύμνου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2130062826
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός