Ευχαριστήριο Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ για την άμεση παράδοση ασθενοφόρου.

185

Ευχαριστήριο του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ  για την άμεση παραχώρηση ασθενοφόρου.

Παραθέτουμε την ευχαριστήρια επιστολή
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός