Ζητείται έμπειρος ψήστης-τυλιχτής

960

Ζητείται εμπειρος ψήστης τυλιχτής.

Tηλέφωνο επικοινωνίας 694 6314 822
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός