ΙΣΕΚ: Αποδεκτή από την 2η ΥΠΕ η προσφορά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τον πλήρη εξοπλισμό των Π. Ι. Βαθέως Καλύμνου και Ψερίμου.

306

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Κάλυμνος 24/05/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 12/05/2021 η 2η ΥΠΕ έκανε αποδεκτή την προσφορά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τον πλήρη εξοπλισμό των Π. Ι. Βαθέως Καλύμνου και Ψερίμου.
Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε άμεσα από τον κ. Έπαρχο την επομένη ημέρα να παραδώσει αυτόν τον εξοπλισμό που βρίσκεται στις αποθήκες του Επαρχείου, διότι και τα δύο ιατρεία είναι ανακαινισμένα και έτοιμα και υπάρχει διορισμένος ιατρός από τη 2η ΥΠΕ έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Καλούμε τον κ. Εμμανουήλ Μουσελλή να παραδώσει το συντομότερο δυνατόν τους εξοπλισμούς των ιατρείων προς χρήση των κατοίκων του Βαθέως Καλύμνου και Ψερίμου και επίσης να ανακαλέσει τους ανάρμοστους χαρακτηρισμούς του κατά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Ε.Κ..
Ο Ιατρικός Σύλλογος Επαρχίας Καλύμνου ‘Σκεύος Ζερβός’ ευχαριστεί και τιμά όλους τους Καλύμνιους της διασποράς για την τεράστια προσφορά τους στην Κάλυμνο