Κλειστός ο Δήμος Καλυμνίων μέχρι 9 Μαΐου 2021.

688

Με απόφαση που δημοσιεύτηκε τίθενται σε πλήρη  αναστολή λειτουργίας οι υπηρεσίες του δήμου Καλυμνίων από τις 5-9 Μαϊου 2021 για επιτακτικούς λόγους της δημόσιας υγείας και της αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου και ειδικότερα για τον περιορισμό διασποράς του ιού covid-19 .

Οι υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων θα γίνονται σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα