Πέντε προτάσεις κατέθεσε στην κυβέρνηση ο Μ.Κόνσολας για να στηριχθούν επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι στην Κάλυμνο

185

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε πέντε (5) συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων στην Κάλυμνο προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας και Ανάπτυξης.
Ο κ. Κόνσολας αναφέρει ότι η παράταση του καθολικού lockdown αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την επιστροφή της τοπικής οικονομίας σε μια μορφή κανονικότητας, σε μια συγκυρία που υπήρχε αναμονή για το άνοιγμα του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας.

Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η Κάλυμνος βρέθηκε στο «βαθύ κόκκινο» για 10 εβδομάδες, γεγονός που έχει πολλαπλές και δυσμενείς επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στο νησί.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου προτείνει πέντε (5) συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων στο νησί:

1ον: Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέχρι τις 31.12.2021.
2ον: Να δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα.
3ον: Να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, προκειμένου να είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
4ον: Απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων και στην κύρια κατοικία εργαζομένων και καταβολή του 80% του ενοικίου στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό για το μήνα Μάιο.
5ον: Στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα μέσω των τραπεζών για δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις στις περιοχές που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο «βαθύ κόκκινο» ή επιβλήθηκε καθολικό lockdown

Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Μ.Κόνσολα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Οικονομικών
Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κύριο Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: «Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων στην Κάλυμνο»

Κύριοι Υπουργοί,
Στην Κάλυμνο αποφασίστηκε η παράταση του καθολικού lockdown, λόγω της βεβαρυμμένης επιδημιολογικής εικόνας.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια συγκυρία που υπήρχε αναμονή για το άνοιγμα του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας, γεγονός που αποτελεί ανασχετικό παράγοντα για την επιστροφή της τοπικής οικονομίας σε μια μορφή κανονικότητας.
Με δεδομένο ότι η Κάλυμνος βρέθηκε στο «βαθύ κόκκινο» για 10 εβδομάδες, η επιβολή και η παράταση του καθολικού lockdown, έχει πλέον πολλαπλές και δυσμενείς επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους εργαζόμενους στο νησί.
Το πλήγμα που έχει υποστεί η τοπική οικονομία της Καλύμνου είναι μεγάλο και η Πολιτεία οφείλει να δει το πρόβλημα αυτό αυτόνομα, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα μέτρα στήριξης, όπως:
1ον: Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες μέχρι τις 31.12.2021.
2ον: Να δοθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που απασχολούν έως 20 άτομα.
3ον: Να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους να τεθούν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργασίας, προκειμένου να είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
4ον: Απαλλαγή ενοικίου στα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων και στην κύρια κατοικία εργαζομένων και καταβολή του 80% του ενοικίου στους ιδιοκτήτες από τον κρατικό προϋπολογισμό για το μήνα Μάιο.
5ον: Στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα μέσω των τραπεζών για δάνεια σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που θα «τρέξουν» το επόμενο διάστημα για τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, να ληφθεί ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις στις περιοχές που ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο «βαθύ κόκκινο» ή επιβλήθηκε καθολικό lockdown.
Κατόπιν των ανωτέρω
Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

  1. Ποιες είναι οι προθέσεις τους, στο πλαίσιο του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, σε ό, τι αφορά στην υλοποίηση και ενεργοποίηση των ανωτέρω προτάσεων;
  2. Ποια μέτρα προτίθενται να ενεργοποιήσουν για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των εργαζομένων της Καλύμνου;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου