Προκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στην ΑΕΝ Καλύμνου.

775

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΑΛΥΜΝΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  α) Μέχρι πέντε (05) Πλοιάρχους Α ́ τάξης Ε.Ν.
  ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  α) Ένα (01) Μαθηματικό.
  β) Ένα (01) Φυσικό.
  γ) Έναν (01) ειδικότητας Πληροφορικής κάτοχο πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσεται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει.
  δ) Έναν (01) Νομικό και ελλείψει υποψηφίων, πτυχιούχο Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών, μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.
  ε) Ένα (01) πτυχιούχο Αγγλικής Φιλολογίας.
  στ) Ένα (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο ή Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης κλάδου ΠΕ κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως ισχύει, μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

Δείτε όλη την προκήρυξη πατώντας εδώ