Τίθενται σε λειτουργία είκοσι έξι (26) συστήματα υπόγεια αποθήκευσης απορριμμάτων (Υπόγειοι κάδοι) στη Λέρο

353

Από την Δημοτική Αρχή ανακοινώνεται ότι από αύριο τίθενται σε λειτουργία είκοσι έξι (26) συστήματα υπόγεια αποθήκευσης απορριμμάτων (Υπόγειοι κάδοι) για την περαιτέρω αισθητική λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση κοινόχρηστων χωρών.
Προσοχή!
• Μην αφήνετε τις σακούλες απορριμμάτων δίπλα στους υπόγειους κάδους.
• Μην παρκάρετε το αυτοκίνητό σας μπροστά από τους υπόγειους κάδους.
• Μην ρίχνετε τα σύμμεικτα (μη ανακυκλώσιμα) απορρίμματα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης, που βρίσκονται δίπλα από τους υπόγειους κάδους.
Είναι απαραίτητο να βάλουμε όλοι ένα χεράκι για να προστατεύσουμε αλλά και για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους την καθαριότητας.
Η καθαριότητα του Δήμου και η προστασία του περιβάλλοντος είναι
κοινωνικά αγαθά που αποκτώνται με τη συνεχή συνεργασία του Δήμου και των δημοτών με προκαθορισμένο και διακριτό πλαίσιο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.