Την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ ζητά ο Ι.Μαστροκούκος για μέτρα στήριξης της Καλύμνου, από την Ελληνική Πολιτεία.

187

Την έκτακτη σύγκληση του ΔΣ ζητά ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Ι.Μαστροκούκος τα μέτρα στήριξης που διεκδικούμε για την Κάλυμνο, από την Ελληνική Πολιτεία.

Παραθέτουμε το δελτίο τύπου:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ: ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: 13/05/2021

« Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο»
Τούτες τις δύσκολες ώρες που διάγουμε και παρακολουθώντας τον δημόσιο διάλογο, η Ενότητα όλων μας είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αντιπαραθέσεις ,προσωπικές φιλοδοξίες και βλέψεις. Η δύναμη μας βρίσκεται στην κοινή διεκδίκηση και αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την Κάλυμνο μας. «Η ισχύς εν τη ενώσει»

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου η Κάλυμνος να έχει ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο προς την κεντρική διοίκηση του κράτους, προτείνουμε την έκτακτη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως ημερήσια διάταξη θα θέσουμε τα μέτρα στήριξης που διεκδικούμε για την Κάλυμνο, από την Ελληνική Πολιτεία.

Ως εισήγηση, μεταξύ των άλλων, προτείνουμε:
1.Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης . 
Να χορηγηθεί έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος σε Όλα τα πληγέντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας του παρατεταμένου lockdown .Προτείνουμε η ενίσχυση να γίνει: α) ανά κατοικία-νοικοκυριό και β) ανά επιχείρηση. Η ενίσχυση να μην είναι μικρότερη των (5.000) Ευρώ, όπως έγινε σ΄ άλλες πληγείσες περιοχές της πατρίδας μας.
2 Το χορηγούμενο ποσό να είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
3 Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω του παρατεταμένου lockdown και χορήγηση παράτασης προθεσμίας σε οφειλές προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικούς φορείς.
4 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καταστεί ικανή η Διοίκηση στην αντιμετώπιση των οξυμένων αναγκών.
5.Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σ΄ όλους χώρους.
6.Μείωση των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(ΦΠΑ) ,σύμφωνα με άλλες πληγείσες περιοχές, από διαφορετικούς λόγους.
7.Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας.
Για τους 234 μαθητές/τριες που θα δώσουν Πανελλήνιες εξετάσεις τον Ιούνιο, έχοντας υπόψη και το έγγραφο αίτημα των Γονέων ,Ζητάμε:
« να δοθούν στους μαθητές τα αντίστοιχα προνόμια με αυτά που δόθηκαν σε ανάλογες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και έκθεσης ανηλίκων και των οικογενειών τους σε αντίξοες για την επιβίωση, την ευημερία, τη μάθηση και την πρόοδό τους συνθήκες και μάλιστα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως οι πρόσφατες περιπτώσεις των σεισμόπληκτων στην Κω ή των πυροπαθών στο Μάτι. 
Η δικαιοσύνη, άλλωστε, απαιτεί, όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν, την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση όσων υπήρξαν, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή τους, θύματα ανισότητας ευκαιριών.»
Η Κάλυμνος, Ενωμένη και με κοινή απόφαση του Δημοτικού της Συμβουλίου ,μπορεί και πρέπει να προχωρήσει μπροστά.
Για την Παράταξη
Μαστροκούκος Γιάννης