Ευχαριστήριο Νοσοκομείου Καλύμνου για την προσφορά Ιατρικού οξυγόνου από ιδιώτες .

742

Από το Γενικό Νοσοκομείου Καλύμνου εκδόθηκαν δυο ευχαριστήριες επιστολές για την  προσφορά Ιατρικού οξυγόνου από ιδιώτες .

Πιο συγκεκριμένα απευθύνει ευχαριστίες για δωρεά:

1,Στην ΑΡΓΩ ΑΕ για δέκα (10) συστοιχίες των 12 φιαλών (120 φιάλες) ιατρικού οξυγόνου

2. Στην κυρία Ursula Portenlager επτά (7) συστοιχίες των 12
φιαλών (84 φιάλες).

Παραθέτουμε τις δύο επιστολές:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός