Αιτήσεις για νέα φαρμακεία στα Δωδεκάνησα από 1η Ιουλίου

614

Την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους για χορήγηση άδεια ίδρυσης Φαρμακείου σε κενές θέσεις στα Δωδεκάνησα όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Να σημειώσουμε ότι στα Δωδεκάνησα λειτουργούν 186 Φαρμακεία ενώ υπάρχουν 12 κενές θέσεις.

Στην Κάλυμνο προβλέπονται 16 άδειες οι οποίες είναι όλες καλυμμένες

Οι 12 κενές θέσεις είναι

Μεγίστη: 492 κάτοικοι-1 θέση κενή

Χάλκη:478 κάτοικοι-1 θέση κενή

Κοινότητα Ασφενδιού Κω :4094 κάτοικοι- Λειτουργούν 4 Φαρμακεία και υπάρχει 1 κενή θέση

Κοινότητα Πυλίου Κω :3.036 κάτοικοι- Λειτουργούν 2 Φαρμακεία και υπάρχει 1 κενή θέση

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΩΛΑΔΑΣ:264 κάτοικοι – 1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΤΩΝ: 662 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ: 371 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΘΟΥΣ: 281 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΩΝ: 216 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΩΝ: 169 κάτοικοι -1 θέση κενή

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΟΥ: 556 κάτοικοι -1 θέση κενή

Αγαθονήσι:158 κάτοικοι-1 θέση κενή

Οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας {(m.valatsou@rho.pnai.gov.gr) από 1
έως 15 Ιουλίου 2021 (Ν. 4509/2017) . Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ή να αποσταλεί
ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός