Διενέργεια εξετάσεων από Λιμεναρχείο Καλύμνου για χορήγηση άδειας χειριστού πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και Α/Κ Σκαφών

365

Διενέργεια εξετάσεων από Λιμεναρχείο Καλύμνου για χορήγηση άδειας χειριστού πηδαλιούχου για την διακυβέρνηση λαντζών και Α/Κ Σκαφών

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός