Επιστολή Δημάρχου Λέρου προς την ΥΠΑ για την βελτίωση των υποδομών στο Αεροδρόμιο του νησιού.

124

  

Επιστολή Δημάρχου Λέρου προς την ΥΠΑ για την βελτίωση των υποδομών στο Αεροδρόμιο του νησιού.

ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΑ)
 (Υπόψιν κ.   Διοικητή Δριτσάκο Γ.)

Θέμα: «Επισκευή κτιρίου αεροσταθμού, επιβατών και βοηθητικών χώρων αεροδρομίου Λέρου»

Κύριε Διοικητά,
Όπως ίσως γνωρίζετε, το έργο «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμού –
αναδιαρρύθμιση υπάρχοντος και κατασκευή νέου αμαξοστασίου στον
Αερολιμένα Λέρου», προϋπολογισμού 1.394.862,01 ευρώ υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2000 – 2006 και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ εγκαινιάστηκε και παραδόθηκε για χρήση τον
Αύγουστο του 2004.

Δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα, το κτίριο δεν έχει τη μέριμνα που θα
έπρεπε (επί της ουσίας δεν έχει συντηρηθεί από το 2004), με αποτέλεσμα τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιβάτες να βιώνουν κωμικοτραγικές καταστάσεις, αφού μεταξύ των άλλων, το κτίριο σε αρκετά σημεία του φέροντος οργανισμού παρουσιάζει προβλήματα εισροής υδάτων.
Με δεδομένο ότι η υλοποίηση έργων υποδομής αποτελεί ευθύνη της ΥΠΑ, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για την ύπαρξη ή μη, σχετικής μελέτης αποκατάστασης/ επισκευής των χώρων ενδιαφέροντος του Αεροδρομίου Λέρου, καθώς και για προγραμματισμό συντήρησης./επισκευής/ελαιοχρωματισμό του κτιρίου, έλεγχο/επισκευή περίφραξης εξωτερικού χώρου πέριξ του Αεροδρομίου, έλεγχο/επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων – κλιματιστικών μηχανημάτων, επισκευή/αποκατάσταση ζημιών στα WC των επιβατών, καθώς και έλεγχο/επισκευή κεντρικών και βοηθητικών θυρών εισόδου στον χώρο των επιβατών.
Η βελτίωση των υποδομών στο αεροδρόμιο της Λέρου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη τόσο με την ασφάλεια των επιβατικών πτήσεων, όσο και με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό και δη προς τους αλλοδαπούς επισκέπτες οι οποίοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές του τόπου μας στο εξωτερικό.
Με την ευσυνειδησία και το αμέριστο ενδιαφέρον που σας διακατέχει για
τις υποδομές της ΥΠΑ στα  ακριτικά μας νησιά, είμαι βέβαιος ότι θα
δώσετε άμεση και ενδεδειγμένη λύση και σε αυτό το πρόβλημα.
Στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΡΟΥ
ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ