Η ανακοίνωση του ΙΣΕΚ για την επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη στην Κάλυμνο

149

Η ανακοίνωση του ΙΣΕΚ για την επίσκεψη της Υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη στην Κάλυμνο