Ιαματικές πηγές Καλύμνου και το νέο Σ/Ν του Υπουργείου Τουρισμού. Ήλθε η ώρα ο Δήμος να πάρει την μεγάλη απόφαση (video)

339

Ολοκληρώθηκε  το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00. η  διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Τουρισμό με τον τίτλο  :«Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας, Ναυάγιο Ζακύνθου, διατάξεις για τα τουριστικά γραφεία, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα τουριστικά καταλύματα και άλλες ρυθμίσεις για την τουριστική ανάπτυξη».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εν  λόγω Σχέδιο Νόμο για την τύχη και την  αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών των ΟΤΑ και φυσικά κι αυτών στην Κάλυμνο.  Ήλθε η ώρα η θερμοπηγές να   αξιοποιηθούν  από το Δήμο Καλυμνίων ή να περιέλθουν στην ΑΕ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» όπως προβλέπει το σχέδιο

Πιο συγκεκριμένα από την ημερομηνία που του παραπάνω Σ/Ν ψηφιστεί, γίνει νόμος του κράτους και δημοσιευτεί στο ΦΕΚ και τεθεί σε ισχύ , ο Δήμος θα πρέπει μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται μ’ αυτόν. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας ή έκδοσης αρνητικής απόφασης επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του ΟΤΑ για την έκδοση της απόφασης  παραχώρησης στην ΑΕ ΙΠΕ.

Δείτε το video που ετοίμασαν η Μπέττυ Μαίλλη και ο Μάμας Χαραμαντάς

28-6-2021 Θερμοπηγές ΚαλύμνουΣάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός