Κτηματολόγιο: Τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 η Προανάρτηση των κτηματολογικών χαρτών Δωδεκανήσου.

2153

Ξεκινάει την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 η Προανάρτηση των κτηματολογικών χαρτών Δωδεκανήσου και ολοκληρώνεται στις 11 Αυγούστου 2021 (διάρκεια 45 ημερών) με την υποβολή τυχόν «αιτήσεων απανεξέτασης στοιχείων» σε περίπτωση εντοπισμού λαθών ή διαφωνίας με τα αποτελέσματα της Προανάρτησης.

Η Προανάρτηση αφορά στην ενημέρωση όλων των δικαιούχων για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δηλώσεων κτηματολογίου που υποβλήθηκαν από την έναρξη της κτηματογράφησης τον Νοέμβριο του 2018 έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Όλοι οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με email ή sms.

Σε όλη αυτήν την περίοδο της κτηματογράφησης, δηλώθηκαν 102.141 δικαιώματα, από τα οποία προκρίθηκαν τα 86.019 και απορρίφθηκαν 16.122, σε σύνολο 33.371 δικαιούχων.

Όλοι όσοι έχουν δηλώσει την ιδιοκτησία τους στο Κτηματολόγιο, θα πρέπει να ελέγξουν οπωσδήποτε και άμεσα τα αποτελέσματα της κτηματογράφησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον παρακάτω σύνδεσμο, κάνοντας σύνδεση αποκλειστικά με κωδικούς Taxisnet:

https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoProanartisi_Page.aspx

Μέσω της πλατφόρμας, θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να κατεβάσει το Απόσπασμα Κτηματολογικού Πίνακα και Διαγράμματος, για κάθε μία ιδιοκτησία του και να την ελέγξει, ώστε να εντοπίσει αν υπάρχουν πιθανά λάθη τα οποία θέλει να διορθώσει.

Τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν πολύ προσεκτικά, είναι:

 • Τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός ταυτότητας κτλ, για πιθανά ορθογραφικά λάθη)
 • Τα στοιχεία της ιδιοκτησίας (θέση, σχήμα, εμβαδόν και περίγραμμα ορίων ιδιοκτησίας στον χάρτη, στοιχεία κτισμάτων κτλ)
 • Τα στοιχεία του δικαιώματος (είδος και ποσοστό δικαιώματος, στοιχεία τίτλων ιδιοκτησίας κτλ)

Εάν δεν εντοπίσετε λάθη και συμφωνείτε με τα όρια της ιδιοκτησίας που φαίνονται στο κτηματολογικό διάγραμμα, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια.

Αν εντοπίσετε λάθη ή διαφωνείτε με τα αποτελέσματα της προανάρτησης, τότε μπορείτε να υποβάλλετε ΑΤΕΛΩΣ (χωρίς παράβολο) την «αίτηση απανεξέτασης στοιχείων», στην οποία σημειώνετε τις διαφωνίες σας και προσκομίζετε οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο, έγγραφο ή σχέδιο είναι απαραίτητο. Θα βρείτε την αίτηση κάνοντας κλικ εδώ.

Η αίτηση υποβάλλεται με δυο τρόπους :

 1. Ψηφιακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  proanartisi@orio.gr
 2. Κατόπιν ραντεβού στα Γραφεία Κτηματογράφησης Καλύμνου η Καρπάθου   ( Κλείστε ραντεβού στέλνοντας email: proanartisi@orio.gr ή καλώντας το 218-218-3694) .

Στις περιπτώσεις των ραντεβού, θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ ΗΔΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ και σε καμία περίπτωση τα ραντεβού δεν αφορούν την απλή υποβολή ερωτήσεων. Τα τυχόν ερωτήματα μπορούνε να υποβάλλονται μέσω της παρακάτω φόρμας:

https://www.orio.gr/ktimatologio/ktimatologio-forma-ypovolis-erotimaton/

Να σημειωθεί πως η προθεσμία των 45 ημερών είναι αποκλειστική και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Σε περίπτωση που κάποιος δεν κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις στην φάση της προανάρτησης, που είναι δωρεάν και άμεση, θα μπορέσει να τις κάνει αργότερα κατά την φάση της Ανάρτησης των κτηματολογικών χαρτών. Ωστόσο, τότε θα είναι απαραίτητη η πληρωμή τέλους (παραβόλου) και η διαδικασία θα είναι περισσότερη πολύπλοκη και χρονοβόρα, καθώς μπορεί να χρειαστεί να ελεγχθεί από την επιτροπή ενστάσεων του κτηματολογίου.

ΣΥΧΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Έχω υποβάλει τη δήλωση της ιδιοκτησίας μου στο Κτηματολόγιο, αλλά δεν φαίνονται τα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κτηματολόγιο.

Σε περίπτωση ιδιοκτησιών που έχουν δηλωθεί αλλά δεν εμφανίζονται στην ηλεκτρονική Προανάρτηση, τότε συμβαίνει ένα από τα παρακάτω:

 • Η ιδιοκτησία δεν μπορούσε να εντοπιστεί και οριοθετηθεί στον κτηματολογικό χάρτη (συνήθως λόγω μη ύπαρξης τοπογραφικού ή ύπαρξης παλιού τοπογραφικού χωρίς συντεταγμένες).
 • Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν κρίθηκαν επαρκή για την κατοχύρωση της ιδιοκτησίας (συνήθως σε περιπτώσεις χρησικτησίας ή διαθηκών χωρίς αποδοχή κληρονομιάς, ειδικά σε εκτός οικισμού ακίνητα).
 • Δεν έχει πληρωθεί το απαιτούμενο παράβολο.

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κτηματογράφησης στέλνοντας email στο info@orio.gr ή καλώντας το 218-218-3694), προκειμένου να μάθετε τα ακριβή αίτια και να λάβετε οδηγίες για τις απαιτούμενες ενέργειές σας.

Να σημειωθεί πως η κτηματολογική βάση της Προανάρτησης, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες που δηλώθηκαν από την έναρξη της κτηματογράφησης τον Νοέμβριο του 2018, έως και τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Αυτό σημαίνει πως αν δηλώσατε την ιδιοκτησία σας στο Κτηματολόγιο μετά τις 10 Φεβρουαρίου 2021 για πρώτη φορά, τότε δεν έχει συμπεριληφθεί στην Προανάρτηση, και θα συμπεριληφθεί στην επόμενη φάση της Ανάρτησης.

Στον Κτηματολογικό πίνακα φαίνεται πως η δήλωση του δικαιώματος ιδιοκτησίας μου έχει απορριφθεί.

Στον κτηματολογικό πίνακα φαίνονται αναλυτικά:

 1. Τα δικαιώματα που δηλώθηκαν και είναι έγκυρα,
 2. Τα δικαιώματα που δηλώθηκαν και απορρίφθηκαν, και
 3. Τα δικαιώματα που δεν δηλώθηκαν από προκύπτουν από άλλα στοιχεία της κτηματογράφησης και θα πρέπει να δηλωθούν.

Εάν το δικαίωμα σας έχει απορριφθεί, τότε θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο λόγος απόρριψης, ώστε να ακολουθήσετε τις απαραίτητες διαδικασίες ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση.

Οι πιο συχνοί λόγοι απόρριψης είναι:

 • Μη επαρκή στοιχεία και έγγραφα αντίστοιχης παλαιότητας, για απόδειξη 20ετούς χρησικτησίας.
 • Αλληλοεπικάλυψη διαφορετικών ιδιοκτησιών (π.χ. λόγω διεκδικούμενων / αμφισβητούμενων / επίδικων ιδιοκτησιών) – Πρόκριση αλλότριου.
 • Πολύ μεγάλη απόκλιση του εμβαδού του τίτλου ιδιοκτησίας και του εμβαδού που δηλώθηκε (π.χ. λόγω νεότερου τοπογραφικού).
 • Διεκδίκηση από τη Διεύθυνση Δασών, λόγω δασικής έκτασης (για τα εκτός οικισμού).

Φαίνεται πως το ακίνητο μου διεκδικείται από το Ελληνικό Δημόσιο/Διεύθυνση Δασών.

Εξαιτίας της ταυτόχρονης ανάρτησης των Δασικών Χαρτών και των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει με το τεκμήριο της κυριότητας υπέρ του δημοσίου, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες με ακίνητα εκτός οικισμού, που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικά ή χορτολιβαδικά, θα δουν τις ιδιοκτησίες τους να προκρίνονται στη Διεύθυνση Δασών με τη σημείωση: «Στο δασικού χαρακτήρα τμήμα εμβαδού —- τ.μ. δικαιούχος κυριότητας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Δ/νση Δασών)».

Σε αυτήν την περίπτωση, και καθώς είναι σε εξέλιξη η δημοσίευση μεταρρυθμίσεων για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, προτείνεται οι ιδιοκτήτες να απευθυνθούν σε εξιδεικευμένο τεχνικό σύμβουλο (μηχανικό) και δικηγόρο, ώστε να εξασφαλίσουν την κυριότητα της ιδιοκτησίας τους.

Διαφωνώ με τα όρια της ιδιοκτησίας μου που φαίνονται στην Προανάρτηση.

Εάν η δήλωση της ιδιοκτησίας συνοδεύεται από παλιό ή και καθόλου τοπογραφικό διάγραμμα, είναι πολύ πιθανόν τα όρια της ιδιοκτησίας σας να μην έχουν αποτυπωθεί με την απαραίτητη λεπτομέρεια ή και να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Αν τυγχάνει να συμβαίνει το ίδιο και με τον γείτονά σας, πιθανόν να έχει ορισθεί και ένα όριο ιδιοκτησίας για το οποίο διαφωνείτε από κοινού και συμφωνείτε να αλλαχθεί.

Σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, η μοναδική και η πιο αξιόπιστη λύση για να εξασφαλίσετε τα σωστά όρια της ιδιοκτησίας σας, είναι η σύνταξη ενός εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, με συντεταγμένες. Οι αρμόδιοι για την σύνταξη τοπογραφικών με συντεταγμένες είναι οι Τοπογράφοι και οι διπλ. Πολιτικοί Μηχανικοί.

Δεν έχω υποβάλει ακόμα την ιδιοκτησία του στο Κτηματολόγιο.

Ακόμα και τώρα μπορεί να υποβληθεί κανονικά, έστω και εκπρόθεσμα, η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο, και μάλιστα χωρίς πρόστιμο/αυξημένο παράβολο. Θα πρέπει να δηλωθεί οπωσδήποτε πριν την φάση της Ανάρτησης, καθώς τότε θα είναι αρκετά πιο δύσκολη (και σχεδόν αδύνατη σε περιπτώσεις χρησικτησίας), χρονοβόρα και με αυξημένο κόστος, η δήλωση της ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.