Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση νέας γεννήτριας παραγωγής ιατρικού οξυγόνου στο Νοσοκομείο Καλύμνου

560

Από το Διοικητή του ΓΝ-ΚΥ Καλύμνου «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» Βασίλη Στασινόπουλο με έγγραφο του, γίνεται  γνωστό ότι ολοκληρώθηκε , έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της Διοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου  με τη συνδρομή της  2ης ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, η εγκατάσταση νέου συστήματος παραγωγής ιατρικού οξυγόνου που θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας.

Το νέο αυτό σύστημα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου θα επικουρείται από την υφιστάμενη γεννήτρια, ενώ θα έχει τη δυνατότητα πλήρωσης των φιαλών (οξυγόνου) που διαθέτει το Νοσοκομείο.

Με τον τρόπο αυτό επιλύεται  σε σημαντικό βαθμό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα του Νοσοκομείου αφού εξασφαλίζεται η αυτάρκεια σε ιατρικό οξυγόνο τόσο του θαλάμου υπερβαρικής ιατρικής όσο και των υπόλοιπων δομώ αυτού ανεξάρτητα δυσμενών καιρικών ή επιδημιολογικών συνθηκών