Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας για τη βαφή υπηρεσιακού οχήματος ΠΕ Καλύμνου.

150

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντας για τη βαφή υπηρεσιακού οχήματος ΠΕ Καλύμνου