Στην ΑΝΕΜ η ανάθεση της «Μεταφοράς οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων προς και από τη Νήσο Ψέριμο»

383

Με απόφαση που υπογράφηκε από τον αντιδήμαρχο Ηλία Τσέρο χθες 10 Ιουνίου 2021. ανατέθηκε στην ΑΝΕΜ η  «Μεταφορά οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων προς και από τη Νήσο Ψέριμο»

Η ανάθεση ισχύει για ένα έτος και συνολικά θα εκτελεστούν 17 δρομολόγια με επιστροφή προς 900 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο και το συνολικό ύψος της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των 15.300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Η μεταφορά των οχημάτων αποκομιδής θα γίνεται με το «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ» και τα 17 δρομολόγια στους 12 μήνες πρακτικά σημαίνει ότι η μεταφορά θα γίνεται κάθε μήνα ,ενώ θα γίνουν επιπλέον και 5 δρομολόγια τους θερινούς μήνες .

 Η σύμβαση αυτή δίνει  λύση στο πρόβλημα που μέχρι τώρα υπήρχε με τα απορρίμματα να παραμένουν στην Ψέριμο για πολλούς μήνες.