Στη Βουλή τροπολογία για τη διατήρηση μειωμένου ΦΠΑ σε Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.

127

Την διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ κατά 30% σε 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο ,όπου λειτουργούν δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών, υπροβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στην Βουλή.

Η προωθούμενη ρύθμιση δεν παρέχει απλά 6μηνη παράταση του ευνοϊκού μέτρου αλλά την «μονιμοποίησή» του στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κώ, Σάμο και Χίο για όσο διάστημα λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Επιτρέπεται, εφεξής, από 1-7-2021, χωρίς χρονικό περιορισμό και ανεξάρτητα των πληθυσμιακών κριτηρίων, η μείωση, με υπουργική απόφαση, των συντελεστών του Φ.Π.Α., κατά 30%, για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν εντός της περιφέρειάς τους κέντρα και δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών [άρθρο 8 παρ.4 του ν.4375/2016 (Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας κ.α.)]. (Κατά τα ισχύοντα, η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται για ένα εξάμηνο και η τελευταία σχετική μείωση Φ.Π.Α λήγει στις 30.6.2021 με βάση τον μέσο ετήσιο αριθμό τον φιλοξενουμένων, προϋπόθεση, η οποία εφεξής καταργείται). Η προαναφερόμενη απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την παύση λειτουργίας κέντρου ή δομής, κατά τα προαναφερόμενα»