Υποβολή πρότασης από Δήμο Καλυμνίων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

166

Από το Γραφείο Δημάρχου Καλυμνίων Δ.Διακομιχάλη εκδόθηκε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Θέμα: Υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου πρότασης στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Ενημερώνουμε τους συμπατριώτες μας, ότι ο Δήμος Καλυμνίων, μέσω Συμβουλευτικού/Μελετητικού Γραφείου με το οποίο συνεργάζεται, υπέβαλε ολοκληρωμένο φάκελο πρότασης στο Πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η πρόταση του Δήμου Καλυμνίων με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Καλυμνίων» έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.090.786,67€ και περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, που αφορούν τις εξής θεματικές ενότητες:

Α) Την ενότητα της Πολιτικής Προστασίας.
Β) Την ενότητα της Ευημερίας και Ασφαλούς Διαβίωσης.
Γ) Την ενότητα της Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Δ) Την ενότητα της Ενίσχυσης της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός