Δειγματοληψία σε νησιά των Κυκλάδων για ολοθούριους από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τη συνδρομή σκάφους και προσωπικού από Κάλυμνο.

559

Από το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Ωκεανογραφίας
,εκδόθηκε το παρακάτω δλετίο τύπου:

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Αλιευτική αξιοποίηση και διαχείριση ολοθουρίων (Holotruria spp): μεταποίηση (τροφή και βιοτεχνολογικά προϊόντα) και διασφάλιση αποθεμάτων» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Βαφείδη, Καθηγητή, του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε πειραματική αλιεία στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων και συγκεκριμένα στα νησιά Πάρος,Αντίπαρος, Νάξος, Φολέγανδρος, Αμοργός, Ηράκλεια, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Κίμωλος, Μήλος, Σίφνος, Σέριφος.

Η πειραματική αλιεία διενεργήθηκε από τις 20 έως 30 Ιουλίου 2021 με τη συνεργασία τον Πιζάνια Νεόφυτο, Πρόεδρο του συλλόγου Δυτών Σφουγγαράδων Καλύμνου, και τη συνδρομή αδειοδοτημένου αλιευτικού
σκάφους του Βλάση Γκούρβελου και πλήρωμα τον Ιωάννη Τσουγκράνη, καθώς και την παρουσία επιστημονικής ομάδας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ.

Οι δειγματοληψίες, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το επιστημονικό πρωτόκολλο αλλά και με όλες τις νόμιμες διατάξεις.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η εμπορική αξιοποίηση των ολοθουρίων (είδη του γένους Holothuria), ενός νέου αλιεύματος υψηλής διατροφικής αλλά και ιατροφαρμακευτικής αξίας εξαιτίας των βιοδραστικών μεταβολιτών που περιέχουν, με στόχο αφενός την τελική παραγωγή καινοτόμων εδεσμάτων με υψηλή εξαγωγική αξία και αφετέρου πρώτων υλών για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Απώτερος σκοπός της μελέτης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της μικρής παράκτιας αλιείας, η ενίσχυση της καινοτομίας και η πιστοποίηση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων ώστε να
διασφαλιστεί η αξία τους.
Έτσι συλλέχθηκαν πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα παρουσιαστούν σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, συμβάλλοντας έτσι στην διάχυση της πληροφορίας.