Εμπλοκή και καθυστερήσεις θα υπάρξουν στην ολοκλήρωση του “ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ”μετά την απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχος Εταιρεία

410

Εμπλοκή και καθυστερήσεις θα υπάρξουν στην ολοκλήρωση του νεοαναγειρόμενου«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» στα Βασιλικά Καλύμνου μετά την απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτος η ανάδοχος Εταιρεία .

 Αν και το έργο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης, λήφθηκε απόφαση με την οποία κηρύσσεται έκπτωτη η ανάδοχος Εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ»

Μία όχι καλή εξέλιξη που θα οδηγήσει στα δικαστήρια τις δύο πλευρές για την επίλυση της υπόθεσης με ότι σημαίνει αυτό και με νέες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση και παράδοση του έργου .

Όπως αναφέρεται στην απόφαση οι λόγοι που προβάλλονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι

Α. Στις 05-07-2021 παρήλθε ο χρόνος των είκοσι (20) ημερών για την εκτέλεση των όσων περιγράφονταν στην Ειδική Πρόσκληση της Υπηρεσίας μας (18ο σχετικό).

Β. Όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία μας στο έργο στις 06-04-2021, ο Ανάδοχος δεν έχει ικανοποιητικό αριθμό εργαζομένων και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπολειπόμενες εργασίες, οι οποίες είναι οι παρακάτω: · -Επίστρωση με φύλλα βινυλίου στις αίθουσες του ορόφου (Ε15) ·

-Τοποθέτηση όλων των μεταλλικών θυρών και θυρών πυρασφάλειας (είναι ήδη επί τόπου του έργου) – (Ζ10, Ζ16, Ζ17, Ζ18, Ζ19) ·

-Ολοκλήρωση χρωματισμών εν γένει (Η02, Η03,Η04, Η05, Η06, Η07, Η08) ·

-Ολοκλήρωση θερμοπρόσοψης (Γ.10,Γ.11) ·

-Ολοκλήρωση διαμόρφωσης αύλειου χώρου (Α11, Α12)

– Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια στους εξωτερικούς χώρους (Ε.03)

-Ολοκλήρωση κατασκευής βιομηχανικού δαπέδου (Ε.11)

-· Επίστρωση δαπέδων παιδικής χαράς (Ε23) (είναι ήδη επί τόπου του έργου) (Ζ.10)

-· Δεν έχουν τοποθετηθεί ένας (1) νεροχύτης και τέσσερα (4) νιπτηράκια στο κεντρικό wc
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός