Η εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Επαγγελματία Οδηγό με ADR.

527

Η εταιρεία ΑΡΓΩ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει Επαγγελματία Οδηγό με ADR.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2243059777 και στο Email : kavalaraki@argo-oil.gr
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός