Η καθημερινότητα στην Κάλυμνο του 1988

1157

 Η καθημερινότητα στην Κάλυμνο του 1988

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’80 ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΩΝ.

Οι φωτογραφίες από Holbech.org δημοσιεύτηκαν στο /www.lifo.gr

Η καθημερινότητα στην Κάλυμνο του 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk
Στην Κάλυμνο το 1988
Φωτ.: Ole Holbech © oleholbech.dk

Holbech.org
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός