Η Atlantica Hotels & Resorts αναζητά Καμαριέρες για άμεση πρόσληψη για τα ξενοδοχεία της στην Κω.

342
  • Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητά Καμαριέρες για άμεση πρόσληψη για τα ξενοδοχεία της εταιρείας στην Κω:

                               Atlantica Belvedere 5* & Atlantica Beach 5*.

Απαιτούμενα Προσόντα

  • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 2 χρόνων, σε ανάλογη θέση
  • Ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια στην επικοινωνία

Προσφέρονται πολύ καλά πακέτα αποδοχών και άλλων ωφελημάτων όπως και δυνατότητα διαμονής ή κάλυψη των εξόδων  μεταφοράς από Κάλυμνο προς τα Ξενοδοχεία.Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 6946 003280

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο email gmoustakas@atlanticahotels.com
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός